top of page
IMG_3627.jpg

KUKA OLEN?

Olen psykiatrian historiaan erikoistunut historioitsija Helsingin yliopistosta. Asiantuntijuuteni keskittyy psykiatrian tieteenalan identiteetin rakentumisen ja mielenterveyden ongelmien diagnostiikan historiaan. Minua kiinnostaa miten mielenterveyden ongelmien modernit rajat on luotu, ketkä ovat niiden takana, mitä ongelmallisuuksia diagnostiikka sisältää, mihin tarpeisiin se vastaa sekä miten käsityksemme terveydestä ja sairaudesta on muokkaantunut näiden rajojen myötä. Ajallisesti ja paikallisesti olen tutkimustyössäni keskittynyt toisen maailmansodan jälkeisiin Yhdysvaltoihin, josta moderni psykiatrinen diagnostiikka levisi maailmanlaajuiseksi malliksi 1980-luvulta alkaen. Erityisosaamiseni keskittyy Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersin (DSM) ja America Psychiatric Associationin (APA) historiaan.

Väitöskirjassani tutkin Yhdysvaltalaisen psykiatrian identiteettikriisiä 1960-luvun lopulla. Tutkimus käsittelee kysymystä, mitä psykiatria on, eli mitä ovat sen rajat, tehtävä ja yhteiskunnallinen vastuu? Väitöskirjani analysoi murrosta tieteenalalla, jonka yhtenä seurauksena oli uudistunut psykiatrinen diagnostiikka. Tutkimusta tehdessäni olen päässyt haastattelemaan sisäpiiriläisiä, jotka vaikuttivat American Psychiatric Associationissa ja muovasivat psykiatrian diagnostiikan perusteet radikaalisti uudenlaisiksi 1970-1990-luvuilla. Haastattelujen, tutkimusaineiston ja alkuperäismateriaalin pohjalta olen saanut hyvän käsityksen yhtäältä niistä rakenteista ja periaatteista, joihin diagnostinen systeemi kokonaisuudessaan nojaa, sekä toisaalta tieteenalan haasteista määritellä omaa identiteettiään.     

Koti: About
All Videos
Watch Now
Koti: Video Widget

”It remains the task of the historian in the next century to unravel the impact of the forces pressing upon psychiatry at this time."

- Walter E. Barton, Former Medical Director of the American Psychiatric Association  
 
(The History and Influence of the American Psychiatric Association, 1987)

Mia_Pohtola-7.jpg
Koti: Quote
Image by Matt Botsford

TULOSSA 2024! MIELISAIRAUKSIEN RAJOILLA -PODCAST

Mielisairauksien rajoilla -podcast kulkee nimensä mukaisesti mielenterveyden ongelmien rajapinnoilla, tuoden mukanaan menneisyyden perspektiivin. Podcastissa syvennymme ymmärtämään miten rajat sairauden ja terveyden välille on asetettu, ketkä ovat rajojen asettamisen takana ja mitä hyötyjä ja haasteita niiden asettamisessa on ollut.

Koti: Text
Koti: Blog2
Koti: Instagram Widget

YHTEYSTIEDOT

Kiitos kiinnostuksestasi sivustoani kohtaan! 

Voinko olla sinulle jotenkin avuksi?


Vastaan mielelläni kaikkiin kyselyihin!

  • Twitter
  • Instagram

Thanks for submitting!

Man Writing
Koti: Contact
bottom of page