IMG_3627.jpg

KUKA OLEN?

Olen psykiatrian historiaan erikoistunut historioitsija Helsingin yliopistosta. Asiantuntijuuteni keskittyy mielisairauksien diagnostiikan historiaan: miten mielisairauksien modernit rajat on luotu, ketkä ovat niiden takana, mitä ongelmallisuuksia diagnostiikka sisältää, mihin tarpeisiin se vastaa, sekä miten käsityksemme terveydestä ja sairaudesta on muokkaantunut näidän rajojen myötä. Ajallisesti ja paikallisesti olen tutkimustyössä keskittynyt toisen maailmansodan jälkeisiin Yhdysvaltoihin, josta moderni psykiatrinen diagnostiikka levisi maailmanlaajuiseksi malliksi 1980-luvulta alkaen.  

Väitöskirjaa tehdessäni olen päässyt haastattelemaan niitä sisäpiiriläisiä, jotka 1970-1990-luvuilta muovasivat psykiatrian diagnostiikan perusteet radikaalisti uudenlaisiksi. Haastattelujen, tutkimusaineiston ja alkuperäismateriaalin pohjalta saanut hyvän käsityksen niistä rakenteista ja periaatteista, joihin diagnostinen systeemi kokonaisuudessaan nojaa. Diagnostiikan ohella olen kiinnostunut psykiatrian tieteenalan historiasta ja tieteenalan identiteetti kysymyksistä. Väitöskirjani keskittyykin analysoimaan murrosta tieteenalalla, jonka yhtenä seurauksena oli uudistunut psykiatrinen diagnostiikka

Historioitsijana sydäntä lähelläni ovat kysymykset ihmisyydestä: miten meitä ympäröivä maailma vaikuttaa ajatteluumme sekä mitkä ajatukset ja ilmiöt muovaavat ihmiskuntamme käsityksiä maailmasta ja todellisuudesta.       

 
 

”It remains the task of the historian in the next century to unravel the impact of the forces pressing upon psychiatry at this time."

- Walter E. Barton, Former Medical Director of the APA  


(The History and Influence of the American Psychiatric Association, 1987)

Mia_Pohtola-7.jpg
 
Image by Matt Botsford

TULOSSA 2021! MIELISAIRAUKSIEN RAJOILLA -PODCAST

Mielisairauksien rajoilla -podcast kulkee nimensä mukaisesti mielisairauksien rajapinnoilla. Podcastissa syvennymme ymmärtämään miten rajat sairauden ja terveyden välille on asetettu, ketkä ovat rajojen asettamisen takana ja mitä hyötyjä ja haasteita niiden asettamisessa on ollut.

 
 
Search
 

YHTEYSTIEDOT

Kiitos kiinnostuksestasi sivustoani kohtaan! 

Voinko olla sinulle jotenkin avuksi?


Vastaan mielelläni kaikkiin kyselyihin!

  • Twitter
  • Instagram

Thanks for submitting!

Man Writing