top of page
IMG_3627.jpg

KUKA OLEN?

Olen psykiatrian ja mielenterveyden historian asiantuntija Helsingin yliopistosta. Tutkimukseni keskittyy psykiatrian tieteenalan identiteetin muotoutumiseen ja mielenterveyden ongelmien diagnostiikan historiaan. Minua kiinnostaa erityisesti, miten nykyaikaiset mielenterveyden ongelmien rajat ovat syntyneet, ketkä niitä ovat muovanneet, millaisia haasteita diagnostiikka sisältää ja millaisiin tarpeisiin se vastaa. Lisäksi, olen kiinnostunut siitä, miten käsityksemme terveydestä ja sairaudesta ovat kulttuurisesti muotoutuneet sekä diagnostisten muutosten että terveyskäsityksen laventumisen myötä. Ajallisesti ja paikallisesti olen keskittynyt toisen maailmansodan jälkeiseen Yhdysvaltoihin, josta moderni psykiatrinen diagnostiikka levisi maailmanlaajuisesti 1980-luvulla. Erityisosaamiseni keskittyy Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersin (DSM) ja American Psychiatric Associationin (APA) historiaan.

 

Väitöskirjassani tarkastelen Yhdysvaltalaisen psykiatrian identiteettikriisiä 1960-luvun lopulla. Tutkimukseni käsittelee kysymystä siitä, miten psykiatrian oma käsitys sen missiosta, roolista, vastuuntunnosta ja rajoista on muotoutunut. Analysoin väitöskirjassani tieteenalan murrosta, joka johti uudistuneeseen psykiatriseen diagnostiikkaan. Tutkimukseni aikana olen haastatellut American Psychiatric Associationissa vaikuttaneita sisäpiiriläisiä, jotka muovasivat psykiatrisen diagnostiikan perusteet radikaalisti uudelleen 1970-1990-luvuilla. Haastattelujen, tutkimusaineiston ja alkuperäismateriaalin perusteella olen saanut hyvän käsityksen niistä rakenteista ja periaatteista, joihin diagnostinen systeemi kokonaisuudessaan nojaa, sekä tieteenalan haasteista identiteetin määrittelyssä.

Koti: About
All Videos
Watch Now
Koti: Video Widget

”It remains the task of the historian in the next century to unravel the impact of the forces pressing upon psychiatry at this time."

- Walter E. Barton, Former Medical Director of the American Psychiatric Association  
 
(The History and Influence of the American Psychiatric Association, 1987)

Mia_Pohtola-7.jpg
Koti: Quote
Image by Matt Botsford

TULOSSA 2024! MIELISAIRAUKSIEN RAJOILLA -PODCAST

Mielisairauksien rajoilla -podcast kulkee nimensä mukaisesti mielenterveyden ongelmien rajapinnoilla, tuoden mukanaan menneisyyden perspektiivin. Podcastissa syvennymme ymmärtämään miten rajat sairauden ja terveyden välille on asetettu, ketkä ovat rajojen asettamisen takana ja mitä hyötyjä ja haasteita niiden asettamisessa on ollut.

Koti: Text
Koti: Blog2
Koti: Instagram Widget

YHTEYSTIEDOT

Kiitos kiinnostuksestasi sivustoani kohtaan! 

Voinko olla sinulle jotenkin avuksi?


Vastaan mielelläni kaikkiin kyselyihin!

  • Twitter
  • Instagram

Thanks for submitting!

Man Writing
Koti: Contact
bottom of page